Przeczytaj zdania wpisz can lub can't

Pobierz

Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.p.. Don't touch the dog!Przeczytaj trzy wpisy (A-C) zamieszczone na forum przez osoby, które będą gościć uczniów w ramach międzynarodowej wymiany, oraz zdania 9.1.-9.4.. Zapisz zdania do zeszytu i zapisz obok nich T (true - prawda ) albo F (false - fałsz).. Sprawdzimy na lekcji online.. Uwaga!. Zdanie poprawne --- Proton znajduje się w jądrze atomu.. It's aPrzeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Naucz się ładnie czytać tekst o bohaterach.. Koleżanka chce pogłaskać obcego psa na ulicy.. Uwaga!. ), a następnie zdecyduj, które z nich jest poprawne (T - true), a które błędne (F - false).Wstaw znak "X" w odpowiednie miejsce tabeli.. Uzupe ij tabele informacjami o sobie i koledze/koležance.. Powtórzenie wiadomości.. Jeśli ktoś będzie miał problem z wejściem na portal eDesk.pearson.pl to proszę o kontakt email ( ) lub sms ( mój numer: 507655410) - prześlę nagrania na e-mail.4.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Opisz, co potraficie lub czego nie potraficie robié.. Możesz użyć 2-5 słów.. Zapisz ich imiona i zaznacz odpowiedź(v lub x).. Wybierz właściwą odpowiedź do poniższych pytań dotyczących Australii.Przeczytaj zdania.. ćw.3/76 uzupełnij zdania wpisując can lub can't(zamiast x)..

/ 3. przeczytaj i wpisz can lub can't.

Wpisz rozwiązania do tabeli.. Uwaga: w każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyrazy już podane.. Rozwiązanie zadania 5 z książki Junior Explorer 4 opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.plPrzeczytaj zdania i wpisz literę P przy praedziwych lub literę F - przy fałszywych.. Uwaga!. W krajobrazie nadmorskim występują jeziora przybrzeżne.. Temat:Revision Unit 4.. Jeden z wpisów pasuje do dwóch zdań.. W zdaniach fałszywych przekreśl błędne sformułowania i popraw je.. Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdań wyjściowych w poszczególnych parach.. *wersja do wydruku: Lesson 292 .Uzupełnij pytania.Napisz wasne odpowiedzi:Yes,I can lub: No,I can't 3.. Zaznacz je literą P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe; 1.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Jego ładunek elektryczny wynosi +1 (jeden elementarny ładunek dodatni).2Uzupełnijzdaniaorodziniezćwiczenia1.. Wpisz zaimki w odpowiednich formach: .. Przekształć zdania, używając podanych słów kluczowych, których nie wolno zmieniać.. Przeczytaj i dopasuj pytania i odpowiedzi.. W ćwiczeniu 10 ułóż pytania do Goofy'ego z podanych wyrazów a następnie odpowiedz na nie Yes lub No ..

Przeczytaj zdania (1.1.

2.Niepokryte roślinnością wydmy przesypuje wiatr.. Popatrz na obrazek, przeczytaj zdania i napisz YES (tak) lub NO (nie).. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. 'W ćwiczeniu 9 uzupełnij zdania, wpisując w luki can lub can't zgodnie z obrazkami.. Zadanie 2.. Rozwiqž zagadke.. Przeczytaj lub odsłuchaj tekst o tym ,co możesz zrobić, aby twoja najbliższa okolica stała się lepszym miejscem do życia.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Uważasz, że nie powinna tego robić.. Co jej powiesz?. 2012-09-09 16:49:43 Popatrz na obrazki i napisz zdania z can lub can 't.1.. Question from @MisiekK1 - Szkoła podstawowa - Język angielski Przeczytaj teksty.. 8.1.na poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Wiele rzek ma swój początek nad morzem.. Dopasuj obrazki do .Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Zapytaj 3osoby o czynności przedstawione na rysunkach.. 7.2.3 Uzupełnij dialogi.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Wpisz w każdą lukę (1.-4.). total: 4 p.Wpisz odpowiednią literę obok numeru każdej osoby..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt