Scharakteryzuj formy państwa biorąc pod uwagę ustrój terytorialno - prawny

Pobierz

Wszystkie wspólnoty terytorialno-polityczne składają się z mniejszych lub większych części terytorialnych ułatwiających rządzenie i pozwalających na objęcie rządem politycznym całego .Podział ze względu na strukturę terytorialno-prawną.. Fragment Artykułów henrykowskich z 1573 r.Jednolitość terytorialna oraz ustrojowa Polski wyklucza m.in. federacyjny ustrój państwa i autonomie terytorialne.. Regiony w Polsce uprawnione są do stosowania prawa i innych aktów prawa regionalnego w ramach obowiązującej legislacji krajowej.Modele ustrojowe państw demokratycznych.. ponadto stanowi wartość kultury politycznej zachodu osadzonąstruktury państwa zostały rozwiązane; kształtowanie nowych organów władzy odbywa się pod nadzorem sił międzynarodowych Iran: republika islamska; model teokratyczny: teokracja Mjanma: republika federalna; model dyktatorski: dyktaturalny system prezydenckiScharakteryzuj konstytucyjne zasady ustrojowe stanowiące o formie państwa we współczesnej Rzeczypospolitej Polskiej i porównaj je z tymi funkcjonującymi na podstawie aktu prawnego, którego fragment przytoczono.. 1. państwo teokratyczne (np. Iran, Watykan) - religia jest źródłem prawa (np. prawo szariatu w krajach muzułmańskich) - władza jest skupiona w rękach osób duchownych - nie ma podziału na instytucje świeckie i religijne 2. państwo wyznaniowe (np.Academia.edu is a platform for academics to share research papers.Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie : podręcznik akademicki, pod red. .rola administracji - Stosunki międzynarodowe Przedmiot międzynarodowej aktywności państwa jest w zasadzie nieograniczony.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Jakie są skutki bezrobocia?.

Ustrój terytorialny państwa.

z pewnością jest to instytucja prawnoustrojowa, która umożliwia realizację grupowego interesu publicznego.. Nie mają więc żadnej politycznej niezależności i samodzielności.. samorząd terytorialny to nie tylko sposób sprawowania władzy publicznej i organizowania lokalnej działalności administracyjnej.. Państwo unitarne (jednolite) - w państwie unitarnym poszczególne jednostki terenowo-administracyjne są ściśle podporządkowane centralnym organom państwa.. Wskazuje że państwo stanowi odrębna i niezależną jednostkę geopolityczną która sama sobą włada i samo za siebie odpowiada.. W praktyce trudno wskazać przykłady realizacji tej zasady w Polsce.. OliwiaKocica.. konstytucyjnie określony sposób organizacji życia politycznego i społecznego w państwie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt