Napisz podane zdania w czasie przeszłym perfekt ich singe laut

Pobierz

6.Meine Oma Liest ein Buch?Zapisz podane zdania w czasie przeszlym perfekt Get the answers you need, now!. statt.Można także uczestniczyć odpowiedzieć lub odpowiedzieć na pytanie "Ułóż zdanie w czasie przeszłym Perfect PILNE!. Zwykłe pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. Pierwszy wyraz zdania to ten pierwszy w linijce.. Question from @NatkaNatka3512 - Szkoła podstawowa - Język niemiecki- rozwijanie umiejętności wyrażania własnego zdania Słuchanie ze i zabierania głosu w dyskusji zrozumieniem Umweltschutzorgani- 1 - doskonalenie sprawności słuchania ze zrozumieniem - poznawanie słownictwa - strona bierna w czasie A30, A31, A32, Ü18, Ü19, sationen im Kampf - kształcenie umiejętności mówienia o zadaniach .Napisz poniższe zdania w czasie przeszłym Perfekt Author: wicedyrektor Last modified by: am Created Date: 9/17/2012 11:02:00 AM Company: Gimnazjum nr 3 Other titles: Napisz poniższe zdania w czasie przeszłym PerfektNapisz podane zdania w czasie przeszłym Perfekt.. - Idziesz do domu.. Szkoła - zapytaj eksperta (1281) Szkoła - zapytaj eksperta (1281) Wszystkie (1281) Język angielski (771) Język polski (248) Matematyka .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Podane zdania zapisz w czasie przeszłym perfect: 1.Ich fahre nach Deutschland.. Nie bój się dzielić, chociaż wciąż nie jest w porządku.. Question from @Hchuchcom - Szkoła podstawowa - Język niemiecki..

Zapisz podane zdania w czasie przeszłym Perfekt.

Przedstawiamy bazę interaktywnych ćwiczeń online z języka niemieckiego.. Baza zawiera ponad 500 zestawów ćwiczeń (ponad 5000 zdań i przykładów) podzielonych na kategorie gramatyczne.. Wann gehst… Natychmiastowa .Napisz poniższe zdania w czasie przeszłym perfekt.. - Jemy lody.. Niemniej zdecydowanie rzadko używa się ich w czasie Perfekt.- czasownik sein w czasie przeszłym Präteritum - utrwalanie użycia czasu przeszłego Perfekt .. których uczestniczył kolega w oparciu o notatki w kalendarzu opisuje przebieg poprzedniego tygodnia poprawnie buduje zdania w czasie przeszłym Perfekt krótko prezentuje materiał stymulujący i odpowiada na pytania zna podstawowe .Transkrypt.. - Daję ci pieniądze.. Napisz w czasie przeszłym perfekt.. 1596 r. w Brześciu.Napisz zdania w czasie przeszłym Perfekt.. studio d - BC EDUKACJA Sp.. 1569 r. w Lublinie B. 1573 r. w Warszawie.. (Chciałem pokoju.). Pamiętaj o odpowiednim czasowniku posiłkowym:1.. Przedmiot: Język niemiecki / Gimnazjum: 4 rozwiązania: autor: DJ94 3.9.2010 (18:25)Napisz zdania z podanymi czasownikami modalnymi.. essen, trinken,lernen,bitten Przedmiot: Język niemiecki / Gimnazjum: 3 rozwiązania: autor: dzastiix3 7.4.2010 (20:40) Napisz 10 zdań o tym jak spędziłeś wakacje w czasie przeszłym PERFEKT!. Wir räumen unsere Zimmer auf.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Napisz 3 podane zdania w czasie przeszłym 'perfekt' Pytania ..

8.Napisz zdania w czasie przeszłym Perfekt: 1.

a. die Kinder, Volleyball, gern, spielen- b. mit Sven, ins Kino, Paul, gehen- c. um 23 Uhr, ich,.Napisz poniższe zdania w czasie przeszłym Perfekt.. Napisz zdania w czasie present Perfekt.Przekształć podane zdania na zdania w czasie przeszłym Perfekt a) Der Zug komt um 8 Uhr an.. jest czasem przeszłym złożonym, orzeczenie w czasie Perfekt składa się z czasownika posiłkowego haben lub sein oraz z nieodmienionego imiesłowu czasu przeszłego Partizip II, który znajduje się zawsze na końcu zdania, czasowniki posiłkowe są .W czasach przeszłych złożonych czasowniki modalne zachowują formę bezokolicznika.. - On myśli o mnie.. Nie dotyczy to sytuacji, w której czasownik modalny jest czasownikiem głównym.. Wybierz .Odmień czasowniki w czasie przeszłym imperfekt.. (=Musiałem to zrobić.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt