Przeczytaj zdania i uzupełnij luki

Pobierz

2010-01-05 16:28:34; Przeczytaj tekst i wpisz w luki czasowniki w odpowiedniej formie.. Ex 1 p.77 - Uzupełnij krzyżówkę.Uzupełnij poniższe zdania, wpisując jedno słowo w lukę.. 2014-03-26 19:28:01 Uzupełnij poniższe zdania ,dobierając odpowiednie układy odniesienia ?. 2011-09-18 15:50:51; Przeczytaj uważnie regulamin pracowni chemicznej a następnie uzupełnij tekst.. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Przy każdym z obrazków wpisz po 2 cyfry oznaczające zdania, które opisują dany obrazek; - zad.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. (Treść tekstu została skopiowana do odpowiedzi.). W każdy mały szary kwadracik trzeba wpisać jedno słowo.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.Przeczytaj poniższe zdania.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzne wpisywanych wyrazów.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. W każdym zdaniu brakuje maksymalnie czterech elementów .. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. 10 - popatrz na obrazek z zadania wyżej i uzupełnij zdania wyrazami z ramki..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Jeden wyraz nie pasuje do żadnej luki.. 15.06 - 19.06.2020 r.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki (4.1 - 4.6) właściwymi wyrazami (A-B).Proszę przeczytać reguły czasowników móc, musieć, a następnie uzupełnić zdania.. 3.Ex 11 - Popatrz na obrazki, przeczytaj opis pod obrazkami i uzupełnij lukę wpisując odpowiednią nazwę wyspy.. Kasia i Asia przyrzekły mamie, że będą się grzecznie bawiły i nie pójdą nad rzekę.. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. 2018-11-10 12:15:46; przeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i orPrzeczytaj tekst i uzupełnij luki 1-5 używając podanych wyrazów w odpowiedniej formie.. Wpisz w luki1-4 litery, którymi oznaczono brakujące zdania A-F, tak aby otrzymać logiczny i spójny … tekst.. Zadanie 7 1.. Przeczytaj wypowiedzi trzech młodych sportowców (A-C) oraz pytania 9.1.-9.4.Przeczytaj podane zdania (a-j).. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. 6/95 - uzupełnij luki, aby powstało streszczenie dotyczące dnia Alicji..

Przeczytaj opis drugiej wyspy i uzupełnij go wyrazami z ramki.

4.I can't sleep after a h_____ film-they're very scary.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język niemiecki?. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. 24 sierpnia, 2018 Szanuj prawa autorskie, abyśmy mogli uczyć Cię skutecznie języka polskiego.. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Strona 63: - zad.. 12 - narysuj po śladzie linie od dzieci do ubrań i uzupełnij zdania.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij w nich luki (1-19), zakreślając poprawne odpowiedzi: A, B lub C. plis na jutroprzeczytaj poniższy tekst, z którego usunięto 5 zdań.Uzupełnij luki 1-5 zdaniami a-f,tak aby powstał spójny i logiczny tekst.Jedno zdanie niepasuje do żadnej luki.. large, friend, service, know, house , make Uzupełnij zdania1-5 wykorzystując podane w .Ćw.. Uzupełnij każdą lukę odpowiednim wyrażeniem lub zwrotem , tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego .. Dopasuj w każdą lukę (8.1.-8.4.). Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. 3/98 - przeczytaj zdania dotyczące tekstu ''Madame Tussaunds" i napisz czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe.. Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.W zadaniach 7-9 przeczytaj pary zdań..

2012-06-13 14:48:16; Przeczytaj tekst,,Mail'' i uzupełnij luki.

W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.. Exercise 3 - uzupełnij 5 luk za pomocą podanych wyrazów plus brakujący fragment tak aby dialog był spójny.. Przeczytaj tekst.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1-9.4 zgodnie z treścią tekstu.. 2010-01-05 16:28:34Oznacz zdania prawdziwe (P) oraz fałszywe (F): 1.. Uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst, a następnie uzupełnij luki w zdaniach opcjami A, B lub C.. 2010-05-10 19:56:52 Przeczytaj poniższe opisy sytuacji w języku polskim.Przeczytaj tekst.. Przeczytaj ten opis na głos.. 2011-09-18 15:50:51Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Przeczytaj poniższe pary zdań.. TheyPrzeczytaj tekst i uzupełnij go w każdą lukę wpisując z ramki jeden wyraz w odpowiedniej formie.. Uwaga!. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij luki w zdaniach 9.1.-9.4. zgodnie z treścią tekstu.. Ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych czy klęsk żywiołowych tworzy system wojska.. (island - wyspa) Ex 12 - Popatrz na ćw 11.. Zabrały ze sobą żółwia Grzegorza i poszły do parku bawić się wśród drzew.. 11 - przeczytaj zdania 1-8 opisujące stroje z obrazków a,b,c i d.. 2011-09-05 13:54:02; Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku, a następnie uzupełnij poniższe zdania 2014-03-20 20:20:31; Przeczytaj uważnie tekst w podręczniku, a następnie uzupełnij zdania .Exercise 1 - uzupełnij zdania za pomocą nowego słownictwa z tego rozdziału..

Uzupełnij luki w zdaniach zgodnie z treścią tekstu.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt