Uzasadnij swoją odpowiedź wpisując do tabeli dwie cechy tego stylu

Pobierz

Jest to porozumienie o wolnym handlu podpisane w 1994 r. przez USA, Meksyk i Kanadę.. Scharakteryzuj dwie postacie z Zemsty, które zostały zestawione na zasadzie kontrastu.. (times) _____ day should I take the syrup?Określ styl lub kierunek w sztuce, który reprezentuje przedstawiona rzeźba.. Obrona Głogowa przed najazdem cesarza Henryka V Bolesław Krzywousty 3.. Rok Afryki - wyzwolenie wielu kolonii na tym kontynencie.. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z XX wieku, zaczynając od najwcześniejszego.. (2 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując rodzaje potrzeb występujące w klasyfikacji potrzeb A.H.. Na mapie przedstawiono przestrzenny rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych w Polsce.Połącz osoby z pasującym do nich opisem.. Lp.W tabeli obok wydarzenia chronologicznie pierwszego wpisz literę A, obok chronologicznie ostatniego - B. Cesarska koronacja Karola Wielkiego Spalenie na stosie Joanny d'Arc BOdpowiedź.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron (zadania 28 - 54).STYL PUBLICYSTYCZNY - komunikatywny, czyli prosty i łatwo zrozumiały - sugestywny, przemawiający do umysłu i uczucia - wyposażony w elementy obrazowe - zróżnicowany wewnętrzni ze względu na zbliżenie do stylu artystycznego lub naukowego.. Zadanie 1.. Największym jej osiągnięciem jest ,,zielona rewolucja" przeprowadzona m.in. w Indiach..

Uzasadnij swoją odpowiedź, odnosząc się do dwóch cech formy dzieła.

Rzymski wódz, namiestnik Galii, zreformował kalendarz, zamordowany w 44 r. p.n.e.teoria głosząca, że dążenie do zaspokojenia własnych potrzeb jest działaniem pozytywnym, jeśli przynosi pożytek ogółowi .. Odpowiedz, jaki styl reprezentuje rzeźba ukazana na fotografii.. wypisz trzy cechy klimatu.. Powstanie państwa Izrael.. Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g.. (2 pkt) Przyporządkuj wymienionym w tabeli organizacjom po jednej z podanych cech odnoszących się do celów, zadań lub osiągnięć tych organizacji.. Zadanie 5.Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. )na podstawie klimatogramu wykonaj polecenia.. (4 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując władców Polski, za panowania których miały miejsce wymienione wydarzenia.. Zdolność języka do przekazywania informacji, wymiany myśli między nadawcą a odbiorcą.. przykładowa odpowiedź: W pierwszym tekście.. kryzys w handlu lewantyńskim (utrudnienie przez Turków handlu ze Wschodem, stąd poszukiwanie innej drogi morskiej do Indii, Chin) *aktywność gospodarcza szlachty portugalskiej i hiszpańskiej i jej ekspansja zamorska (poszukiwania nowych morskich szlaków handlowych) *lepsza technika żeglarska (mapy, karawele, busola)(4 pkt) Uzupełnij tabelę, wpisując władców Polski, za panowania których miały miejsce wymienione wydarzenia..

Uzasadnij swoją odpowiedź.Zadanie 9.

ODPOWIEDŹ B, A, D Zadanie 13.2.. 50 PKT 4. odtworz argumenty usprawiedliwiające kłamstwo zawarte w tekscie.. b)Wyjaśnij które miesiące roku bedą najodpowiedniejsze do tego aby opalać się na plaży a które aby zwiedzać zabytki i podróżować po krajach śródziemnomorskich .2.. Zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki.. Uzasadnienie: ………………………………………………………………………………………….Określ styl lub kierunek w sztuce, który reprezentuje przedstawiona rzeźba.. Śmierć biskupa Stanisława ze Szczepanowa Bolesław ŚmiałyWpisz do tabeli litery, którymi oznaczono na mapie linie opisane poniżej.. Czy Balladynę można uznać za postać tragiczną?. Uzupełnij tabelę - wpisz przeciwstawne cechy wybranych bohaterów oraz dwie cechy wspólne.. Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiedniej kolejności: 1, 2, 3, 4, 5.. Cesarz bizantyjski, twórca Kodeksu, w którym zebrał prawo rzymskie, wybudował w Konstantynopolu kościół Hagia Sophia (Mądrości Bożej).. Odpowiedź: Tak, gdyż dyskusja wymaga różnicy zdań, racji, poglądów, stanowisk.. Uzasadnienie: ………………………………………………………………….Wskaż elementy, które wywołały w tobie wskazane uczucia: DAJE.. "Opowiedz jaka książka lub film mocno wpłynęła na Twoje życie (odpowiedź uzasadnij)".. Postać: Postać: → ← → ← Cechy wspólne: 3.. Używanie formy pierwszej osoby liczby mnogiej, zastosowanie emotikonu na końcu tekstu, posługiwanie się językiem skrótów powszechnym w sms-ach i e-mailach Zadanie 2.4 W tekście 1. pojawia się stwierdzenie, że obrońcy języka martwią się niepotrzebnie.Arkusz - poziom rozszerzony - przykładowe rozwiązania..

Uzasadnij odpowiedź dwoma argumentami.Uzasadnij swoją odpowiedź.

Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. Nadanie przywileju koszyckiego Ludwik Węgierski 4.. Wyjaśnij, która forma grupowego podejmowania decyzji: interaktywna, delficka czy nominalna, będzie najwłaściwsza w następującej sytuacji: Agencja reklamowa musi podjąć decyzję dotyczącą formy .. STYL ARTYSTYCZNYWybrane cechy wpisz do tabeli, a następnie uzasadnij je przykładami postępowania lub zachowania Hobbita Bilbo Bagginsa w konkretnych przypadkach.. Uzasadnij swoją odpowiedź, odwołując się do dwóch widocznych cech tego stylu.Na podstawie tekstu "Językowy savoir-vivre" uzasadnij swoją odpowiedź.. *ciekawość świata.. Zacytuj związane z kłamstwem wskazówki, które.Funkcje języka.. Uzasadnij swoją odpowiedź, odnosząc się do dwóch cech formy dzieła.. Wypisz trzy cechy świadczące o przynależności dzieła do tego stylu.. Styl / kierunek: ………………………………………………………………………………………….Określ styl lub kierunek w sztuce, który reprezentuje przedstawiona rzeźba.. przykładowa odpowiedź: Autorzy tekstu nie podzielają pesymizmu Ignacego Rzeckiego..

Wpisz odpowiednie liczby do tabeli.

Występuje ona w kilku odmianach będących elementami aktu mowy Romana Jacobsona: Funkcja ekspresywna (emotywna) - dominuje w tekstach nastawionych na wyrażanie uczuć nadawcy wypowiedzi np.: list, "źle się czuję".dokonywania wyboru, kosztu alternatywnego, zdolności do wyznaczania sobie celów i zadao.. Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MGE-R1A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII Arkusz II ARKUSZ II MAJ ROK 2006 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1.. Uzasadnienie: ……………………………….……………………………….wybrane cechy wpisz do tabeli a następnie uzasadnij je przykładami postępowania zachowania hobbitaOkreśl styl lub kierunek w sztuce, który reprezentuje przedstawiona rzeźba.. kampanii reklamowej produktu do stylizacji włosów wchodzącego na rynek.. Uzasadnij swoją odpowiedź, odnosząc się do dwóch cech formy dzieła.. Uzasadnij swoją odpowiedź, odnosząc się do dwóch cech formy dzieła..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt