Uzasadnij ze kształt erytrocytów

Pobierz

Nosicielem tej choroby mogą być oboje rodzice, ponieważ gen wywołujący tą chorobę zlokalizowany jest w autosomie, czyli chromosomie występującym zarówno w kariotypie matki, jak i ojca.. Zadanie 13.2. gromadzenia dużej ilości hemoglobiny.. Erytroblasty stopniowo wypełniają się hemoglobiną, tracąc niektóre organella komórkowe.Uwzględniając rolę cholesterolu, wyjaśnij znaczenie dużej zawartości tego związku w błonie komórkowej erytrocytów.. Stwierdzono, że w surowicy krwi nigdy nie występują przeciwciała skierowane przeciwko własnym antygenom.Erytropoeza, czyli proces powstawania krwinek czerwonych (erytrocytów), zachodzi w czerwonym szpiku kostnym.. Po procesie dojrzewania nie mają jądra komórkowego.. Pojawia się w transporcie substancji w komórkach .a) Uzupełnij schemat tak, aby przedstawiał opisaną w tekście zależność między mutacją genu DARC a rakiem prostaty.. Zadanie 20.. Utrzymują one swój kształt dzięki pęczkom filamentów aktynowych tworzących ich cytoszkielet.. C. monocytów.. PLISS.2 zdanka kto pomoże ?. b) Uzasadnij, że zachodzenie transpiracji w warunkach wysokiej wilgotności środowisk jest warunkiem utrzymania odpowiedniego poziomu metabolizmu u higrofitów.. Erytrocyty ptaków są pozbawione jąder komórkowych - fałsz.. PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:Erytropoeza, czyli proces powstawania krwinek czerwonych (erytrocytów), zachodzi w czerwonym szpiku kostnym..

D. erytrocytów.

To powoduje, że zgodnie z różnicą stężeń tlen na drodze dyfuzji przechodzi przez ściany pęcherzyków płucnych i naczyń włosowatych do osocza, a następnie do erytrocytów.. Kształt erytrocytu ma związek ze zdolnością do poruszania się ruchem pełzakowatym.. Zadanie 8.. W 1 mm³ krwi ptasiej może znajdować się od .Uzasadnij przystosowanie budowy erytrocytów do pełnionych funkcji.. WAŻNE.. odwdzięczę się.Czerwona barwa krwi pochodzi od erytrocytów, czyli tzw. czerwonych krwinek, zawierających w sobie barwnik - hemoglobinę.. Przyczyną uszkodzeń błony komórkowej czerwonych krwinek oraz innych komórek ssaków mogą być m.in. toksyny (hemolizyny) wytwarzane przez różne rodzaje bakterii chorobotwórczych, np. Staphylococcus, Streptococcus.Są to wysoce wyspecjalizowane, krótko żyjące komórki, o kształcie dwuwklęsłych krążków.. (0-2) Pani Anna i pan Krzysztof mają dwoje dzieci: Karolinę i Wojtka.. Jest ono zawsze związane ze stężeniem, temperaturą i typem substancji, której dotyczy.. Zaznacz prawidłową odpowiedź.. Biorą udział w transporcie tlenu z płuc do tkanek.. W błonach erytrocytów warunkujących wystąpienie danej grupy krwi są odpowiednio antygeny A lub B, albo A i B lub nie ma żadnych antygenów..

Żaba wodna ma mniej erytrocytów w mililitrze krwi niż świnia - prawda.

Większość kręgowców ma krwinki czerwone w kształcie wklęsłych z obu stron krążków - fałsz.. Biorą udział w transporcie tlenu z płuc do tkanek.. B. limfocytów.. Wzrost ilości krwinek czerwonych to erytrocytoza (czyli erytrocyty powyżej normy ), jej przyczyną najczęściej jest odwodnienie, wzrost wiąże się po prostu z zagęszczeniem krwi.. Dłuższa oś mierzy 9,5-20 μm, krótsza - 5,5-10 μm.. zmniejszania metabolizmu krwinki czerwonej.. Powyższa charakterystyka odnosi się do A. płytek krwi.. Powyższa charakterystyka odnosi się do A. płytek krwi.. Wykaż, że występowanie glikokaliksu na powierzchni erytrocytów ma znaczenie .. Mam nadzieję że pomogłam.Zadanie 16. roztwór o stężeniu 0,7% NaCl odpowiada stężeniu jonów w osoczu krwi człowieka.. B. limfocytów.. W początkowych jej etapach w erytroblaście intensywnie syntetyzowane są kwasy rybonukleinowe niezbędne do produkcji hemoglobiny.. Zaznacz prawidłową odpowiedź.. Dlatego że komórki prekursorowe z których powstają w erytropoezie te jądro mają.Tracą je jako wyraz przystosowania do głównej swojej funkcji kosztem własnego metabolizmu.U innych kręgowców poza tym występują jądrzaste erytrocyty.Swoją odpowiedź uzasadnij..

(0-2) Uzasadnij, że kształt erytrocytów jest ich przystosowaniem do pełnionej funkcji.

Erytrocyty ptaków posiadają jądra komórkowe, mają kształt eliptycznej, obustronnie wypukłej soczewki.. c) Wyjaśnij, dlaczego mutacja genu DARC utrwaliła się w populacji mieszkańców Afryki, a wśród Europejczyków występuje .. W erytrocytach nie zachodzi oddychanie tlenowe, ponieważ nie zawierają mitochondriów, aby ograniczyć zużycie tlenu .Przykłady poprawnej odpowiedzi: Funkcją erytrocytów jest przenoszenie tlenu i dlatego brak mitochondriów sprawia, że nie zachodzi w nich oddychanie tlenowe, które powodowałoby zużycie tlenu.. (1 pkt) Wyróżnia się 4 podstawowe grupy krwi: A, B, AB i 0.. Pani Anna ma grupę krwi A, w osoczu Karoliny znajdują się przeciwciała powodujące aglutynację erytrocytów pani Anny, natomiast po przetoczeniu krwi Anny Wojtkowi do aglutynacji nie dochodzi.Odpowiedź uzasadnij, odwołując się do cech budowy tego białka.. Przyczyną erytrocytozy może być też długotrwałe niewielkie niedotlenienie organizmu, ma ono miejsce w różnych sytuacjach:Zadanie 13.1..

zmiany kształtu podczas przeciskania się przez wąskie naczynia krwionośne.

C. monocytów.. b) Wyjaśnij, dlaczego Afroamerykanie częściej chorują na raka prostaty niż Europejczycy.. - Odrabiamy.pl Biologia - szkoła podstawowa Kształt erytrocytu ma związek ze zdolnością doRe: Erytrocyty w różnych roztworach.. W początkowych jej etapach w erytroblaście intensywnie syntetyzowane są kwasy rybonukleinowe niezbędne doTen związek chemiczny ma silny wpływ na przebieg podziału mitotycznego: hamuje wytwarzanie i funkcjonowanie wrzeciona podziałowego powodując, że chromosomy nie rozchodzą się do biegunów .a) Na podstawie dwóch cech anatomicznych blaszki liściowej higrofitu wykaż związek budowy liścia tej rośliny z przystosowaniem do zwiększenia intensywności transpiracji.. D. erytrocytów .Ciśnienie osmotyczne krwi to w praktyce różnica ciśnień, która utrzymuje równowagę termodynamiczną między dwiema fazami składnika, przenikającego przez przegrodę półprzepuszczalną.. 3.Hemoliza to rozpad erytrocytów i wydostawanie się hemoglobiny z pękniętych erytrocytów do osocza.. zmiany kształtu podczas przeciskania się przez wąskie naczynia krwionośne.Są to wysoce wyspecjalizowane, krótko żyjące komórki, o kształcie dwuwklęsłych krążków.. Zadanie 5.Wystąpienie w błonie komórkowej erytrocytów wyłącznie antygenu A warunkuje grupę krwi A, wyłącznie antygenu B - grupę krwi B. Jednoczesna obecność obu antygenów warunkuje grupę krwi .paulusss11 pisze: Dlaczego brak jadra w erytrocytach ssakow jest okreslone jako cecha wtorna.. Po procesie dojrzewania nie mają jądra komórkowego.. oddychają one beztlenowo i nie zużywają tlenu, który przenoszą.Po wdechu w pęcherzykach płucnych stężenie tlenu jest wyższe niż w krwi dopływającej do płuc.. zmniejszania metabolizmu krwinki czerwonej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt