Wypisz cztery skutki restrukturyzacji w polsce

Pobierz

Na ekranie pokazane jest w ramce .. POZYTYWNE: -możliwość zakładania prywatnych firm, -rozpoczęcie działalności na polskim rynku przez zachodnie sklepy, restauracje, firmy usługowe, -lepsze .Tak właśnie wyglądały przemiany po 1989 roku w Polsce, których skutki gospodarcze odczuwamy cały czas.. Wymień cztery bezpośrednie przyczyny restrukturyzacji przemysłu w polsce .należą bardziej kaloryczne i łatwiejsze w eksploatacji ropa naftowa i gaz ziemny.. *powoduje szybkie zanikanie pokrywy śnieżnej w dolinach górskich.Udostępnij: Arkusze z matury z geografii 2010.. Taktyka wojsk francuskich w czasie wojen napoleońskich.. Sytuacja polityczna we Francji przed wybuchem wojny stuletniej (1337 - 1453).. Jednak są one konieczne aby mogła nastąpić poprawa.. Przemysł to dział gospodarki narodowej, który zajmuje się wytwarzaniem produktów w celach konsumpcyjnych i produkcyjnych.. Ten czynnik jest ważny w przypadku Polski.. W końcówce lat 80-tych władza w obliczu klęski gospodarki planowanej wprowadziła w 1988 roku wolność gospodarczą w postaci ustawy Wilczka.. Magdalena12100 September 2019 | 0 Replies .Powstanie krakowskie (jedyny polski zryw narodowo-wyzwoleńczy wymierzony przeciwko trzem okupantom jednocześnie: Rosji, Prusom 1865 r. Powstanie styczniowe (polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu) r. Powstanie wielkopolskie (zbrojne wystąpienie polskich mieszkańców Wielkopolski przeciwko Niemcom) 1919 r.Przydatność 65% Stosunki polsko-rosyjskie po 1989 roku..

Wymień cztery skutki wiatru halnego.

Zapraszamy do pobrania pytań z dzisiejszej matury z geografii.. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich 13 lat w stosunkach polsko-rosyjskich: W 1985 roku po śmierci Czernienki, sekretarzem Generalnym KC KPZR został Michaił Gorbaczow, który wprowadził pierestrojkę (przebudowa) i glasnost' (jawność).. W Polsce mieliśmy do czynienia nawet nie tyle z deindustrializacją, ile wręcz z .Skreśl w każdej z grup województw Polski nazwę tego, które nie spełnia kryterium dotyczącego lokalizacji opisanych zakładów przemysłowych.. Należało więc zainwestować w nowsze, bardziej wydajne technologie, które pobierają mniej energii, co finalnie .Skutki restrukturyzacji przemysłu Wcześniej wspomniane działania na skutek zmniejszenia materiałochłonności produkcji oraz jej energochłonności pozwalają obniżyć koszty wytwarzana.. Wymień cztery bezpośrednie przyczyny restrukturyzacji przemysłu w polsce Reklama Odpowiedź 4.6 /5 454 maciusss75 1.Dostępność nowych technologi, 2.Niska jakość wielu produktów, 3.Przewaga zakładów państwowych, 4.Wysokie koszty produkcji.. W piątek, 13 maja 2011, pisemna matura z geografii.. Sprawdź pytania i odpowiedzi: Matura z geografii 2011.. W wyniku porozumień Okrągłego Stołu, 4 czerwca 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze częściowo wolne wybory..

Wypisz skutki wojny trzydziestoletniej w POLSCE .

Jednak projekty reform były spóźnione .Układ graficzny (C) CKE 2010 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010 Instrukcja dla zdającego 1.. Wciąż duża część populacji uważa prywatyzację za czynnik odpowiedzialny za złą sytuację na rynkach pracy, a rozwój technologiczny przedsiębiorstw za element, który odbiera ludziom .NEGATYWNE: -bezrobocie, -problemy obywateli z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życiowych, -pogłębianie się różnic w zamożności między poszczególnymi grupami Polaków.. (1 pkt) Rozpoznaj opisane poniżej okręgi przemysłowe Polski i wpisz we właściwe miejsca ich nazwy.. ".negatywne- zanieczyszczenia środowiska, - dążenie do pozyskania tanich surowców i opanowania rynków zbytu, - hamowanie rozwoju mniejszych państw - mechanizacja produkcji umożliwiła zwielokrotnienie produkcji w dużych zakładach, co obniżyło koszty jednostkowe produkcji - spadek ilości ludności rolniczej - wzrost wydajnościzmiana stopnia uprzemysłowienia poszczególnych regionów po 1989 r. w następstwie zaniechania produkcji lub jej znacznego ograniczenia, 3.niekorzystna struktura sektorowa gospodarki poszczególnych regionów , np; zbyt duży udział rolnictwa w strukturze zatrudnienia we wschodniej Polsce.4.. Pod tytułem podane jest polecenie, które brzmi: " Po zapoznaniu się z treścią nagrania "Przemiany w przemyśle po 1989 roku" połącz z właściwym elementem charakterystycznym dla poszczególnych kategorii..

Innymi przyczynami restrukturyzacji przemysłu jest konkurencja w walce o rynki zbytu.

poleca85% Geografia .Przemiany gospodarcze w Polsce po 1989 roku.. Został założony na .. *Letnie opady uzupełniają zapasy wody pitnej dla ludzi i zwierząt.. *Występowanie monsunów reguluje prace polowe na terenie ich występowania.. nierównomierny napływ bezpośrednich inwestycji .Negatywne skutki restrukturyzacji Restrukturyzacja w przemyśle wiąże się także z negatywnymi skutkami, które występują przede wszystkim na początku i mają zwykle charakter okresowy.. Wyjaśnij, jakie są różnice między religią, religijnością i wiarą.. Zwycięstwo odniosła w nich solidarnościowa opozycja, zdobywając wszystkie z 35% możliwych do zdobycia mandatów w tzw. Sejmie Kontraktowym i 99 ze 100 miejsc w Senacie.R1NfkCifsnjbs 1.. Dochodzi do zwiększenia konkurencyjność przemysłu, podniesienia efektywności i stopnia innowacyjności.Wymień cztery bezpośrednie przyczyny restrukturyzacji przemysłu w polsce.. Question from @Minnkagosia - Szkoła podstawowa - Geografia.. Do negatywnych skutków restrukturyzacji należy:Proces restrukturyzacji w Polsce jest zazwyczaj postrzegany niezbyt pozytywnie, ponieważ kojarzony jest z prywatyzacją i zmianami makroekonomicznymi.. krótko zwięźle i na temat szanuje dzieki thx thx thx Reklama Chcesz jeszcze o coś zapytać?Wymień i opisz 4 bezpośrednie przyczyny restrukturyzacji przemysłu w Polsce..

Ułóż w porządku chronologicznym wymienione poniżej etapy ...Przyczyny restrukturyzacji przemysłu Podobne tematy.

Koszt wydobycia węgla w Polsce jest wysoki (patrz wyżej) a na rynku pojawiły się o wiele tańsze zasoby Chin, Indii i RPA.Przeanalizuj pozytywne i negatywne skutki restrukturyzacji przemysłu.. Miało to na celu zabezpieczenie pozycji społecznej panującej władzy.Przemysł w Polsce.. Przestarzałe technologie produkcji, które zwiększały koszty (np. wysoka energochłonność, skutkująca znacznym poborem energii elektrycznej).. Polegała ona na zmianie struktury organizacyjnej - modernizacji technologii produkcji (niekiedy też zmianie profilu produkcji), redukcji zatrudnienia, ograniczeniu przywilejów socjalnych załogi, stworzeniu profesjonalnych działów marketingu.Nasz kraj po 1989 roku doświadczył jednej z najgłębszych deindustrializacji w powojennej historii Europy.. Okręg położony w centralnej części Polski.. Od wieków pełnił ważną rolę dla rozwoju społeczeństw cywilizacyjnych, stąd też jego różnorodne funkcje: funkcja społeczna, czyli dostarczanie nowych miejsc pracy dla ludzi i zmiana .Przykładowe przyczyny wewnętrzne wywołujące potrzebę restrukturyzacji wysokie koszty działalności zbyt energochłonna produkcja zbyt materiałochłonna produkcja niska jakość produktów Przyczyny zewnętrzne wzrost konkurencji przeobrażenia polityki gospodarczej nieprzewidziane zdarzenia rynkowe np. spadki giełdowe, epidemia Typy restrukturyzacjiKonieczna więc była restrukturyzacja nierentownych fabryk, kopalń, hut i innych zakładów.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron (zadania 1 - 31) oraz barwną mapę.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.Zagłębie Ruhry było celem masowej emigracji Polaków (tzw. Ruhrpolen).W XIX w., przyjechało ich tam wtedy ok. 500 tys.. Zadanie 56*.. degradacja środowiska hutnictwo lokalizacja przemysłu przemysł przemysł w polsce rewolucja przemysłowa rozwój przemysłu rozwój przemysłu w Polsce wpływ przemysłu na środowisko zanieczyszczenie środowiska.. Pod koniec II wojny światowej Zagłębie Ruhry stało się areną bitwy, w której wojska amerykańskie wzięły do ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt