Scharakteryzuj romantyczną koncepcję miłości na przykładzie wybranych utworów

Pobierz

Przedstaw, analizując wybrane teksty literackie.. Porównaj obrazy dworków szlacheckich na podstawie wybranych dzieł literackich.. Omów temat nawiązując do wybranych utworów literackich z różnych epok.. Poeci- malarze.. Przedstaw koncepcję ludzkiego życia i szczęścia w literaturze różnych epok.65.. Na fali ruchów niepodległościowych wyrastał więc także nowa literatura i nowa filozofia sztuki.. Jednak o kobietach, które wzbudzały tę romantyczną, obłędną i zaborczą miłość, nie wiemy zbyt dużo.Na podstawie fragmentów IV części Dziadów scharakteryzuj miłość romantyczną.. 24.Omów motyw śmierci na podstawie literatury i sztuki średniowiecza.. Jest to miłość romatyczna- czyli nieszczęśliwa, niespełniona, a przez to wyidelizowana i oderwana od rzeczywistości.. Dwie epoki - dwie drogi do odzyskania wolności.. Romantycy stworzyli nowy sposób myślenia o niej, nowa jej koncepcję.Charakterystyczną cechą miłości doby romantyzmu była jej umiejętność tak trwałego i mocnego połączenia kochanków, że świat wokół nich przestawał się liczyć.. Biografia pisarza jako klucz do odczytania jego twórczości.. Na podstawie wybranych utworów literackich przedstaw wieloaspektowy wymiar nieuchronności kary wobec zbrodni.. Reportaż jako gatunek na pograniczu piśmiennictwa dokumentarnego i literatury.. 49.To wielki indywidualista, który przeżywa nieszczęśliwą miłość, poddaje się poczuciu bezsensu życia po starcie ukochanej, z tego powodu stopniowo popada w obłęd, aż w końcu popełnia samobójstwo.Tylko młodzież jest tu patriotycznie nastawiona do Ojczyzny..

Przedstaw romantyczną koncepcję miłości i polemikę na podstawie analizy wybranych utworów.

22.Scharakteryzuj jego cechy i określ .. Filmy.. Zanalizuj w tym kontekście dwa wybrane utwory literackie.. funkcjonowania na przykładzie wybranych utworów począwszy od starożytności.. Na podstawie wybranych utworów literackich porównaj walkę o wolna ojczyznę romantyków i pozytywistów.Scharakteryzuj język polskich piosenek współczesnych na wybranych przykładach.. Jest uczuciem od zawsze towarzyszącym człowiekowi.. Zinterpretuj przykłady literackie i filmowe.. Prezentując kreację wybranych bohaterów literackich omów romantyczną koncepcję tragizmu.. Topos miłości silniejszej niż śmierć.. Wpływ miłości na wybory moralne człowieka jako temat w literaturze.. Miłość jest jednym z najczęściej wykorzystywanych motywów literackich.. Określ jej źródła, konsekwencje, analizując wybrane utwory dramatyczne.. Piękne i modne kobiety w literaturze.. Zaprezentowanych dzieł wydobądź bogactwo znaczeń symbolicznych.Na wybranych przykładach omów strukturę i cechy świata przedstawionego oraz język literatury fantasy.. Literackie obrazy kobiet upadłych.19.. Różne oblicza miłości na wybranych przykładach utworów epiki romantyzmu i modernizmu.33.. Na wybranych przykładach literackich omów funkcję kategorii cudowności i fantastyki.. Myśląc o miłości dostrzegamy mnogość jej form..

Scharakteryzuj to zjawisko na wybranych przykładach.

Scharakteryzuj i oceń obraz Sarmatów w polskiej literaturze renesansu i baroku.. Rozmowy z Bogiem w literackim przekazie wybranych poetów.1 .scharakteryzuj miłość romantyczną .. Napisałem mały plan pracy: Wstęp: charakterystyka romantyzmu i pozytywizmu, jak to było z tym patriotyzmem w tych okresach czasu, czyli, że w romantyzmie walczyli o ojczyznę, a w pozytywizmie bardziej dzięki nauce i pracy starali się pomagać ludziom.Publiczne Liceum Ogólnokształcące im.. Omów podobieństwa łączące ich dzieła literackie i malarskie.. Odrzucili oświeceniowe poglądy traktujące naturę, jako wyregulowany mechanizm.Romantyczna koncepcja natury na przykładzie wybranych utworów Ważnym elementem romantycznej wizji świata była natura.. Pogrzeb, jako temat literacki i malarski.. Kolejnym poetą tworzącym w okresie romantyzmu jest Juliusz Słowacki.Scharakteryzuj je na podstawie wybranych utworów literatury romantycznej i pozytywistycznej.". Omów temat na przykładzie wybranych utworów Hanny Krall lub/i Ryszarda Kapuścińskiego.. Piękno i brzydota śmierci.. Treść.. Odwołując się do wybranych utworów z literatury romantyzmu, przedstaw koncepcję poety i poezji zrodzoną w tej epoce.. Różne kreacje narratora i ukształtowania narracji w epice -omów temat, analizując zagadnienie na przykładzie wybranych utworów..

Scharakteryzuj miłość romantyczną ukazaną w wybranych dramatach z epoki.

Przedstaw sposoby uzupełniania słownictwa w polszczyźnie, odwołując się do przykładów zaczerpnię- Omów na wybranych przykładach funkcjonowanie motywu błazna w literaturze i sztuce.. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych utworów z literatury polskiej i obcej.. poleca 85% 151 głosów.. Dlatego też kiedy czytamy utwory romantyków, widzimy, że jest ona nierozerwalnie związana z troską o losy ojczyzny.36.. Dla romantyków wartością było przeżywanie miłość, bez względu na to, czy była odwzajemniona.romantycznej i współczesnej, odwołując się do wybranych utworów.. Wykaż, odwołując się do wybranych utworów, że biografia pisarza bywa tworzywem literackim.. W ziemskim wymiarze była zazwyczaj uczuciem niespełnionym, tragicznym, zakończonym rozstaniem oraz szaleństwem i śmiercią jednego z kochanków.Romantyczna koncepcja natury na przykładzie wybranych utworów.. 40.Scharakteryzuj postawy wybranych bohaterów literackich, odwołując się do utworów różnych epok.. Polaków wyobrażenia o godności, honorze i powinnościach wobec kraju.Scharakteryzuj sposoby budowania jego kreacji na podstawie analizy dowolnie wybranych utworów +PPT Rozważ tezę, że Helena, Izolda, Julia to symbole wielkich namiętności.. ks. Jana Długosza we Włocławku Propozycje tematów maturalnych - egzamin ustny z języka polskiego rok szkolny 2009/2010 LITERATURA: 1..

Romantyczna koncepcja miłości na przykładzie wybranych utworów literatury polskiej i europejskiej.

Określ rolę miłości w życiu wybranych bohaterów literackich.. Możemy bowiem mówić o miłości między kobietą, a mężczyzną, o miłości rodziców do .Miłość to temat dominujący w literaturze romantycznej, szczególne w literaturze zachodniej, ponieważ polski romantyzm miłość romantyczną, wzniosłe uczucie do kobiety, oparte na braterstwie dusz, dosyć szybko zastąpił równie silnym i niszczącym uczuciem do zniewolonej ojczyzny.Miłość według romantyków to bowiem cudowne zjednoczenie dusz, zjawisko jedyne w swoim rodzaju, które zawsze jest precedensem na miarę całego kosmosu.. 26.na wybranych tekstach.. Scharakteryzuj i oceń na wybranych przykładach, jaką rolę w społeczeństwie wyznaczyli inteligencji twórcy wybranych utworów literackich różnych epok.. odwołaj się do wybranego przykładu .. Poeta pragnie w ten sposób podkreślić, że to właśnie takie nastawienie młodzieży może tylko w przyszłości wyzwolić kraj z ogromnych nacisków państw zaborczych.. Pycha jako czynnik determinujący działania człowieka.. Omów zagadnienie na wybranym przykładzie.. Romantycy stworzyli nowy sposób myślenia o niej, nową jej koncepcję.. Istnieli tylko dla siebie, na zawsze - aż do śmierci razem.. 67.Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze.. Postmodernizm w literaturze i sztuce.. Przeanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach utworów literackich.. Świat ludowych wierzeń i wartości oraz jego rola w literaturze.. Głównym tematem dramatu jest miłość.. Przedstaw wybranych twórców, którzy byli jednocześnie pisarzami i malarzami.. Omów motyw cierpienia w literaturze na wybranych przykładach utworów różnych epok.. 2. przedstaw martyrologię młodzieży polskiej ukazana w trzeciej cz ,, Dziadów ,, 3.wymień twórców literatury romantyzmu zaprezentuj dorobek najbliższego ci autora10.. Omów obraz Matki Boskiej Cierpiącej na podstawie wybranych dzieł literackich.. Człowiek zagubiony w świecie.. Romantyczny projekt uczucia pomiędzy kobietą i mężczyzn szczególnie wyraźnie doszedł do głosu w powieści " Cierpienia młodego Wertera " Johanna Wolfganga Goethego oraz w IV części "Dziadów" Adama Mickiewicza.Na podstawie zaprezentowanych utworów widzimy, iż miłość romantyczna jest uczuciem bolesnym, pełnym bólu i cierpienia.. Omów na przykładzie wybranych tekstów literackich.. Na przykładzie dwóch wybranych epok wyjaśnij zależność dominujących w nich gatunków literackich od ówczesnych programów ideowych.. Mit i jego reinterpretacja w literaturze współczesnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt